За контакт с Тонита

Студио София:
1750 ЖК Младост-1
ул. д-р Стоян Чомаков 4А
Търговски комплекс “Чергата”
Етаж /минус/ -1, магазин №5

Телефон: +359 (0)889528251
E-mail:
Facebook: facebook.com/Momenti.ot.Tonita