ЦениКоледа 2017 - Месеци ноември и декември
15 кадъра - 130 лв.

Детска/Семейна Фотосесия
Малка - 10 снимки - 75 лв. 
Средна - 20 снимки - 105 лв.
Голяма - 30 снимки - 145 лв.
* Пакетите включват:
- определения брой обработени снимки за пакет
- базов ретуш
** Допълнотелни кадри - 5 лв. на кадър
*** При повече от едно дете - минимум средна сесия

Новородени/Бременни
Новородени - 15 снимки - 145 лв.
Бременни - 10 снимки - 125 лв. 
Пакет “Бременна + новородено” -250 лв.
* Пакетите влючват:
- опредления брой обработени снимки за пакет
- детайлен ретуш
** Допълнтелни кадри - 7 лв. на кадър

Допълнителни условия:
- Срок за предаване на снимки - 3 седмици
- Детайлен ретуш /допълнителен/ - от 5 до 20 лв.
- Не получавате необработени кадри
- Използване на подаръчни ваучети - 5 месеца
- Подаръчните ваучери не важат за Коледни Сесии

Отстъпка “редовен клиент”:
- 5% за средна сесия
- 10 % за голяма сесия